Vår miljöpolicy

I Active Cleans miljöpolicy beskrivs de miljökrav som vi själva och yttre aktörer ställer på vår verksamhet. Nedanstående punkter ingår i vår miljöhandlingsplan.

Active Clean ska

  • Enbart välja godkända och miljövänliga städkemikalier av högsta kvalitet.
  • Undvika överdosering av rengöringsmedel.
  • Samordna kvalitetskontroller och leveranser av städmaterial.
  • Informera kunden om de miljövänliga alternativ av förbrukningsmaterial som finns på marknaden.
  • Införa torrare städmetoder där det är möjligt. Torrare städmetoder underlättar för allergiker och minskar användningen av rengöringsmedel.
  • Prioritera produkter med återvinningsbart emballage.
  • Marknadsföra golvvård med miljövänligt underhåll.
  • Tillsammans med städkemileverantörer utbilda vår personal i användning av städkemikalier.
  • Kontinuerligt utbilda och engagera all personal i miljöarbetet.