Vår kvalitetspolicy

Active Clean ska vara känt för hög kvalitet och vara en föredömlig samarbetspartner. Våra varor och tjänster ska levereras i tid och med hög kvalitet. Kvaliteten ska vara resultatet av varje medarbetarens kunskap, ansvar och engagemang.

Denna kvalitet uppnår vi genom att

  • Se till att våra tjänster uppfyller alla specificerade krav och förväntningar från våra kunder.
  • Följa utvecklingen av nya metoder, maskiner och kemikalier som berör oss.
  • Kontinuerligt utbilda vår personal och arbetsledning, så att alla kan delta aktivt i kvalitetsarbetet.
  • Ha ansvarsfull och pålitlig personal som ser sitt uppdrag som en del av kundens arbetsmiljö.

Det är kundens totala upplevelse som avgör kvalitetsnivån på den service vi levererar.