Vår arbetsmiljöpolicy

Active Clean ska i största möjliga utsträckning välja kemiska och tekniska produkter som tar hänsyn till miljö och ergonomi.

Daglig rengöring

Kravet på miljöanpassade och ergonomiska produkter gäller i synnerhet dagliga rengöringsmedel som används vid rengöring av till exempel inredning, golv och sanitära utrymmen. För denna typ av rengöring väljer vi leverantörens miljöanpassade produkter. I dagsläget använder vi medel från bland andra Johnson Professional och Nordex Naturserie.

Golvbehandling

Vid golvbehandlingar styrs våra produktval oftast av mattleverantörens rekommendationer. När det gäller att exempelvis ta bort gammal polish så beror valet av borttagningsmedel på polishtyp. Sådana medel är normalt sett inte särskilt vänliga mot varken miljö eller människor, men vi följer tillverkarens anvisningar om hur man skyddar sig vid användandet.

Städmetoder

Vi började tidigt använda nya städmetoder på golv, inredningar och i sanitetsutrymmen. Dessa nya städmetoder innefattar nya typer av moppar och miljödukar av syntetfiber som kraftigt minskar beroendet av rengöringsmedel och därmed även hälsoriskerna.

Följande konkreta mål har Active Clean uppnått

Vid nyanställning informerar och utbildar vi vår personal inom ergonomi och ergonomiska städmetoder. Vi lägger stor vikt vid de risker som kan finnas i vårt arbete, samtidigt som vi informerar om företagets ansvar och om de skyldigheter den anställde har för att medverka till en god arbetsmiljö.

Vi har anpassat städmetoderna på alla våra städobjekt till att bli mer ergonomiska och lätthanterade. Samtidigt har vi bytt ut utrustning som kan medföra arbetsmiljöproblem.